Потребни документи

Апликација
Програм апликација – се добива во Коузон ( или преку е-маил ) се пополнува рачно и потпишува од страна на студентот .

Фотографии

Две Фотографии пасошки формат

пасош

Две копии од пасош

Потврда

Потврда за редовен студент (оригинал и превод на англиски од судски преведувач)

cv

CV  на Англиски јазик – со наведено работно искуство

Индекс

Копија од прва страна од Индекс

J1 виза

Копија од предходни Ј1 визи (доколку предходно сте аплицирале)

English Test

General English Test * – се полага само за одредени спонзор агенции или работодавци

ДОСТАВА НА ДОКУМЕНТИ И ИЗЈАВА?

Сите документи се доставуваат на денот на аплицирањето во т.н Hard Copy во канцелариите на Коузон. При аплицирањето се бара апликантот лично да ги потпише Изјавата за учество во програмата и Аплиакцијата за програмата

ШТО ТРЕБА ВИЕ ДА НАПРАВИТЕ?

Вие треба да дојдете во некоја од нашите канцеларии. Нашите колеги низ разговор со Вас ќе ја утврдат Вашата желба и ќе Ве посоветуваат која работна понуда да ја изберете.
Нашиот тим ќе Ви помогне во подготовката на документите со кои треба да аплицирате и ќе Ве упати во сите важни моменти од програмата.

Исто така и  при посетата на нашите канцеларии.
Едноставно дозволете ни да бидеме Ваши консултанти

WHY NOT TAKE THE CHANCE TO SPEND AN INCREDIBLE SUMMER IN THE USA?