Како да аплицирам?

Процесот на аплицирање е едноставен, лесен и БЕСПЛАТЕН.
Ние, препорачуваме да не посетите во некоја од нашите канцеларии и да ги добиете основните информации лично од нашите вработени.

Она што ќе би биде лично објаснето, ние ќе Ви го дадеме и во писмена форма.

ОНА ШТО ТРЕБА ДА ГО ЗНАЕТЕ

АПЛИКАЦИЈА

Со самото аплицирање се пополнува  апликација за W&T USA

Изјава

Изјава за прифаќање на условите на програмата  која содржи точни лични  податоци, кои подоцна ќе се  користат во документите за поднесување на барање за DS-2019 и виза.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

  • ПОТВРДА ЗА РЕДОВЕН СТУДЕНТ НА МАКЕДОНСКИ И АНГЛИСКИ ЈАЗИК (ПРЕВОД КАЈ ОВЛАСТЕН СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧ)
  • CV НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК КОУЗОН ФОРМАТ – СО НАВЕДЕНО ПРЕДХОДНО РАБОТНО ИСКУСТВО
  • 1 КОПИЈА ОД ПРВА СТРАНИЦА НА ВАЛИДЕН ПАСОШ
  • 1 ФОТОКОПИЈА ОД ПРЕДНАТА СТРАНА НА ИНДЕКСОТ
  • 1 ФОТОКОПИЈА ОД ПРЕТХОДНИ АМЕРИКАНСКИ ВИЗИ * АКО ПРЕДХОДНО СТЕ АПЛИЦИРАЛЕ И ДОБИЛЕ ВИЗА
  • 1 МАЛА ФОТОГРАФИЈА ( БИЛО КОЈ ФОРМАТ)
  • УПЛАТНИЦА НА ПРВА РАТА ОД ПРОГРАМАТА
НАПОМЕНА:

СПОНЗОР АГЕНЦИЈАТА ГО ЗАДРЖУВА ПРАВОТО ПО ПОТРЕБА, ДА ПОБАРА ДОПОЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ  КАКО ПОТВРДА ЗА НЕОСУДУВАНОСТ, ТЕСТ ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК, ПРЕПОРАКА ОД ПРОФЕСОР ИЛИ РАБОТОДАВЕЦ.

WHY NOT TAKE THE CHANCE TO SPEND AN INCREDIBLE SUMMER IN THE USA?