KОУЗОН ШТИП
WORK & TRAVEL AMERICA 2017

Почитувани студенти
Во името на Коузон Студентски сервис – Македонија , Ви благодариме за учеството на презентацијата одржана во Штип.
Не радува тоа што покажавте големо внимание и љубопитност за оваа подготовка за патување за Америка.
Како одговорна компанија и пред се како Агенција која максимално се стреми кон client satisfaction и овој пат се понудивме да Ви помогнеме во подготовката за добивање на виза и за предстојното патување за Америка.

Оваа активност е само една од формите преку кои Коузон Ви нуди помош и поддршка на сите студенти кои не избраа нас за патување и летна студентска работа во Америка.

info@kouzon.com.mk